JLL Preferred partner

Štúrová 5

Štúrová 5

Táto nehnuteľnosť je vďaka svojmu veľkolepému charakteru, bohatej histórii a osobitým špecifikám jedným z najvýznamnejších objektov v hlavnom meste.Táto nehnuteľnosť je vďaka svojmu veľkolepému charakteru, bohatej histórii a osobitým špecifikám jedným z najvýznamnejších objektov v hlavnom meste.

Investičná príležitosť vyplýva najmä z

  • Šanca získať nehnuteľnosť po prvýkrát v jej histórii.
  • Rozsiahla rekonštrukcia kombinujúca zachovanú historickú hodnotu s modernými a vysokokvalitnými priestormi.
  • Variabilita vďaka územnému plánu (kód 501), ktorý umožňuje polyfunkčné využitie vrátane bývania

Nehnuteľnosť ponúka:

  • Vzácny status historického paláca nehnuteľnosti, ktorých je len niekoľko v hlavnom meste.
  • Jedinečná architektúra
  • Značná veľkosť a význam (viac ako 5000 m2)
  • Prestížna lokalita
  • Maximálna viditeľnosť a dostupnosť

História

1890

Štúrova bola už vtedy jednou z najkrajších ulíc v Bratislave– v tom čase známa ako Barrosova ulica, ktorej význam v rámci hlavného mesta ešte viac pozdvihla výstavba prvého železného mosta ponad Dunaj.

1920

Za prvej Československej republiky bol prijatý nostrifikačný zákon, na základe ktorého vznikla Slovenská všeobecná úverová banka – so sídlom na Štúrovej 5.

1923

Obdobie 1920-1930 znamenalo ďalší rozvoj ulice. Boli postavené veľkolepé a honosné budovy, medzi nimi aj budova Štúrova 5 (1921 – 1923).

Budova

Dizajn & Štýl
Štúrova 5 bola navrhnutá v klasicistickom/neoklasicistickom štýle, ktorý sa vyznačuje veľkoleposťou mierky, jednoduchosťou geometrických foriem, použitím stĺpov a uprednostňovaním prázdnych stien. Pri pohľade zvonku si možno hneď všimnúť pár týchto charakteristík: balkón s balustrádou a dvoma figurálnymi plastikami (ktoré sa nachádzajú priamo nad hlavným vchodom) alebo vysoké dórske stĺpy prispievajúce k neoklasicistickému duchu. Fasáda je z pravidelného kamenného obkladu s detailmi, ako sú kamenné medailóny a portréty.

Architekt
Alexander Skutecký je jedným z najvýznamnejších slovenských architektov, ktorý je známy aj v Maďarsku. Študoval architektúru v Budapešti, kde úspešne začal svoju kariéru. V roku 1919 sa vrátil na Slovensko a usadil sa v Bratislave. Jeho štýl zahŕňal historizmus, modernu a funkcionalizmus. Medzi jeho významné diela v Bratislave patria okrem Štúrovej 5 aj polyfunkčná budova bývalých poisťovní na Gorkého ulici, Justičný palác a Dom Egona Bondyho.

Download

Galéria